• آرد و ماکارونی
 • شربت‌های ذرت و مشتقات نشاسته
 • فراورده‌های Bakery، Confectionery و شکلات
 • روغن ذرت
 • شیرین‌کننده‌های مبتنی بر غلات
 • خمیرمایه و خمیرترش
 • بسته‌بندی غلات و فراورده‌های آن
 • آنزیم‌ها در صنایع غلات
 • جو و فراورده‌های آن
 • بیوتکنولوژی غلات
 • غذاهای فراسودمند بر پایه غلات
 • نان‌ها و شیرینی‌های سنتی و نقش آن در توسعه مقاصد گردشگری
 • نوشیدنی‌های مبتنی بر غلات
 • انواع نان حجیم و نیمه حجیم
 • فرایند برنج و فراورده‌های آن
 • غنی‌سازی و غنی کننده‌های غلات
 • ارتقا کیفیت انواع آرد غلات
 • افزودنی‌ها و بهبوددهنده‌ها
 • بیاتی نان و عوامل مؤثر در تعویق آن
 • نشاسته